مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری:

دشت حر: علی گروسی مديركل دفتر امور روستايی و شوراهای استانداری کرمانشاه از تشکیل شورای مشورتی دهیاران استان به عنوان یک هسته همفکر و ظرفیت تصمیم ساز خبر داد.

به گزارش دشت حر ، علی گروسی با بیان اینکه این شورا برای اولین بار در استان کرمانشاه تشکیل شده،بیان داشت: اين شورا به مثابه يك اتاق فكر عمل خواهد كرد و دهياران عضو اين تشكل به نمايندگی از خانواده دهياران استان به انعكاس و بيان ديدگاه ها و مشكلات و نارسايی های ساختار مديريت محلی استان خواهند پرداخت.

وی با اشاره به نقش مشاركت فكري و عملي در انجام مطلوب فعاليت ها تاكيد كرد و گفت:مشاركت سازمان يافته؛منسجم و يكپارچه و بهره گيري از خرد جمعي و ظرفيت سازي علمي در چارچوب ائتلاف هاي محلي و منطقه اي و نهادسازي و تشكل يابي از اصول اساسي و راهبردهاي هدفمند مديريت توسعه روستايي استان براي سياستگذاري واقعبينانه؛اجراي مطلوب؛نظارت مستمر و ارزيابي ميداني برنامه هاي حوزه روستايي استان مي باشد.

مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري کرمانشاه به تركيب اين شورا اشاره كرد و اظهار داشت: شوراي مشورتي دهياران استان مركب از دهياران متخصص و مجرب؛خلاق و كارآفرين؛موفق و صاحب نظر به منظور ايجاد شبكه انساني محلي و ارزشي است كه از هر شهرستان يك نفر به نمايندگي از جامعه دهياران آن شهرستان در آن عضويت دارد.

علی گروسی با بيان اهداف تشكيل اين مجمع مشورتي،خاطرنشان كرد: تبادل ايده هاي نوآور و تجارب اجرايي ارزشمند؛تبيين و بهره گيري از ديدگاه ها و رويكردها؛بومي سازي دانش تدوين اسناد توسعه روستايي؛افزايش سطح تعاملات سازنده و همكاري هاي مشترك و متقابل؛آسيب شناسي؛احصاء چالش ها و مديريت بحران فعاليت ها و برنامه ها و بازنگري؛اصلاح و ارتقاء بهره وري روش ها و فرايندهاي انجام كار؛از مهمترين و برجسته ترين اهداف تشكيل اين شورا مي باشند.

مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري کرمانشاه در پایان گفت: اميد است اين شورا بتواند زبان و كليد حل معظلات جامعه دهياران استان گردد و به هدايت صحيح و پيشبرد سريع و بهينه برنامه هاي توسعه پايدار در مناطق روستايي استان كمك كند و با ارايه سازوكارها و راهكارهاي اجرايي و اتخاذ تصميمات متناسب و قانوني فرآيندها و آسيب هاي ساختار سازماني دهياري ها را بهبود بخشد.

تاریخ انتشار مطلب:۱۳۹۵/۰۸/۱۹ - ۰:۰۸

کانال تلگرام دشت حر کمک به کودکان سرطانی تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب