دشت حر: مديركل دفتر امور روستايی و شوراهای استانداری کرمانشاه از چند روستا در شهرستان ثلاث باباجانی بازديد نمود.

به گزارش دشت حر ، مهندس خسروانی در سفری كاری با حضور در روستاهای دره ژاله سفلی و آبدالان ميركی در بخش ازگله از توابع شهرستان ثلاث باباجانی در جريان روند برنامه های توسعه روستايی در زمينه های مختلف؛ كمبودها و نارسايی ها و ظرفيت ها و پتانسيل های نواحی روستايی اين بخش قرار گرفت.

خسروانی در جمع مردم اين روستاها در خصوص لزوم توجه هرچه بيشتر مسئولان به گسترش خدمات قابل ارائه و تقويت زيرساخت های عمرانی روستاهای مذكور، مطالبی ارائه نمود و از اعلام آمادگی دفتر امور روستايی جهت حمايت از برنامه های توسعه پايدار در اين بخش خبر داد.

وی با تاكيد بر محروميت زدايی در سيمای روستايی بخش ازگله؛ پيام عمران و سازندگی مديريت توسعه روستايی استان را كه بر اساس خدمت رسانی و خدمت گزاری به تمام حوزه روستايی استان استوار است به جامعه روستايی اين بخش ابلاغ نمود و اعلام كرد كه مجموعه دفتر روستايی استانداری كرمانشاه در راه توسعه عمرانی؛ اقتصادی؛ فرهنگی و اجتماعی در كنار روستاييان عزيز است و اظهار اميدواری كرد با حمايت های مادی و معنوی گام هايی اساسی در راستای توسعه يافتگی روستاهای اين خطه برداشته شود.

احداث پارك كودك در روستای دره ژاله سفلی و افزايش سهميه قير رايگان روستای آبدالان ميركی جهت تكميل آسفالت معابر روستا از مهمترين دستاوردهای عمرانی اين سفر بود.

تاریخ انتشار مطلب:۱۳۹۶/۰۷/۲۵ - ۲۲:۴۷

کانال تلگرام دشت حر کمک به کودکان سرطانی تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب